Home IELTS Xem kết quả thi IELTS như thế nào?

Xem kết quả thi IELTS như thế nào?

by admin
1307 views

Thông thường, kết quả IELTS của bạn sẽ có sau 13 ngày kể từ ngày thi và bạn có thể đến trung tâm bạn thi để xem kết quả thi IELTS. Phiếu báo kết quả thi của bạn sẽ gồm thông tin về tổng điểm IELTS và điểm của từng phần (nghe, nói, đọc, viết). Phiếu báo cũng bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn và ngày bạn đã làm bài thi, bạn thi mô đun general training hay academic.

Xem kết quả thi IELTS như thế nào

Nếu muốn được gửi phiếu báo kết quả thi về nhà, bạn cần thông báo với trung tâm thi vào ngày bạn thi nói. 

Bạn cũng có thể xem kết quả thi IELTS online. Tùy thuộc vào trung tâm bạn thi mà bạn cần truy cập vào địa chỉ thích hợp:

Nếu bạn muốn, tại thời điểm đăng ký bạn có thể yêu cầu gửi bản sao kết quả thi IELTS đến tối đa 5 tổ chức (trường đại học, phòng nhập cảnh…) để họ có kết quả IELTS của bạn. Bạn sẽ phải trả thêm phí để gửi đi nhưng sẽ tiết kiệm hơn là bạn tự gửi. Các tổ chức sẽ có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu để họ có thể kiểm tra lại điểm số.

Bạn sẽ không thể xem kết quả thi IELTS qua điện thoại hoặc email/fax.

Nếu bạn cảm thấy kết quả thi IELTS của bạn chưa đúng, bạn có thể yêu cầu phúc khảo. Tuy nhiên, có một số điều bạn nên biết trước khi thực hiện việc này. Xem thêm tại đây.

Bạn nên thi lại nếu đã hơn hai năm kể từ lần thi đầu tiên vì bằng IELTS chỉ có hiệu lực trong 2 năm mà thôi. Điều này là do điểm số của bạn có thể sẽ khác theo thời gian.

You may also like

Leave a Comment