Home IELTS Tips làm dạng bài listening IELTS: Form, Note, Table, Flow-chart, Summary completion

Tips làm dạng bài listening IELTS: Form, Note, Table, Flow-chart, Summary completion

by Ngoc Quynh Dao
717 views

Các dạng bài form, note, table, flow-chart, summary completion có thể chiếm tới 10-15 câu trong đề thi listening IELTS (tương đương 2-3 band điểm). Vậy làm thế nào để không bị mất 2-3 điểm này, hãy tham khảo bài viết dưới đây của Thi Thử 123 nhé!

Nhận dạng câu hỏi Form, Note, Table, Flow-chart, Summary completion

Ở dạng bài này, thí sinh phải điền vào các khoảng trống của một biểu mẫu, ghi chú, biểu đồ hay một bản tóm tắt. Với dạng bài biểu mẫu, biểu đồ, thí sinh sẽ được điền vào một dạng ghi chú. Có nghĩa các trợ từ, động từ… không cần thiết sẽ được lược bỏ. Tuy nhiên, đối với dạng Summary completion, đề bài sẽ yêu cầu trả lời đúng nội dung và cả ngữ pháp.

Hãy thử xem qua một số dạng đề completion nhé!

Dạng bài Form completion: thường ghi lại các chi tiết thực tế như tên gọi, độ tuổi, giá tiền…..

Ví dụ: Cambridge ielts 7 test 1 Listening

Dạng bài listening IELTS: form completion

Dạng bài Note completion: được sử dụng để tóm tắt bất kỳ loại thông tin nào bằng cách sử dụng các loại bố cục khác nhau để so sánh.

Ví dụ: Cambridge ielts 9 test 2 Listening

Dạng bài listening IELTS: note- completion

Dạng bài Table completion: tóm tắt thông tin có liên quan đến danh mục rõ ràng như địa điểm, thời gian…

Ví dụ: Cambridge ielts 9 test 2 Listening

table completion

Dạng bài Flow- chart completion : thường tóm tắt các quy trình có giai đoạn rõ ràng. Ví dụ:  Cambridge ielts 7 test 2

Dạng bài flow chart completion

Dạng bài Sumary completion: tóm tắt các bài luận, là dạng bài khó nhất và thường xuất hiện ở section 4.

Ví dụ: Cambridge ielts 9 test 3 Listening

summary completion

Yêu cầu đối với thí sinh

  • Có vốn từ học thuật liên quan đến chủ đề bài nghe
  • Nghe- hiểu và bắt được từ khóa.
  • Nghe- hiểu đại ý của cả bài

Các vấn đề thường gặp phải với dạng bài listening IELTS: Form, Note, Table, Flow-chart, Summary completion

  • Để làm được dạng bài này, bạn bắt buộc phải có thời gian đọc toàn bộ câu hỏi, hiểu và dự đoán được bài nghe. Tuy nhiên, thời gian trong phòng thi không phải lúc nào cũng đủ cho ngần đó việc.
  • Đây là dạng bài listening IELTS có yêu cầu học thuật cao nhất. Bạn có thể được nghe một báo cáo về môi trường, văn hóa, lịch sử… và bạn bắt buộc phải có vốn từ khá ở những chủ đề này để có thể trả lời đúng.
  • Nội dung bài nghe dài, phức tạp, ngoài ra thí sinh cần phải điền đáp án và đảm bảo đúng ngữ pháp. Tất cả những việc đó đều rất tốn thời gian, dẫn đến thí sinh thường bị “trôi” khi nghe.
  • Vì độ khó về từ vựng, nên khi bị trôi cũng rất khó để bắt lại đúng từ khóa và follow theo bài nghe.

Chiến lược cho dạng bài Form, Note, Table, Flow-chart, Summary completion

Bước 1: tận dụng thời gian chuyển giữa các phần nghe để đọc câu hỏi của phần tiếp theo.

Bước 2: đọc kỹ yêu cầu của đề bài để tránh những sai lầm đáng tiếc. Trong bài thi IELTS listening, bạn cần đặc biệt lưu ý những yêu cầu sau:

Write NO MORE THAN ONE WORD for each answer

Write NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer

Nếu viết nhiều hơn số lượng từ yêu cầu thì dù đúng bạn cũng không được tính điểm cho phần này.

Bước 3: đọc câu hỏi, gạch chân từ khóa và cố gắng hiểu ý nghĩa chung. Dựa vào đề bài để dự đoán nội dung bạn sẽ nghe và bắt đầu nghĩ về các kiểu paraphrase có thể gặp trong bài nghe. Điều này sẽ giúp bạn follow bài nghe tốt và dễ dàng tìm ra đáp án đúng.

Bước 4: Tập trung vào các chỗ trống khi đọc và dự đoán về từ cần điền: dạng từ là danh từ, động từ hay tính từ, số ít hay số nhiều, thì hiện tại hay quá khứ….

Bước 5: nghe và điền đáp án. Đừng quên để mắt đến câu tiếp theo. Trong trường hợp không nghe được 1 câu mà bắt được từ khóa của câu tiếp theo, hãy chuyển luôn sang câu đó để không bị mất điểm.

Hãy thử áp dụng vào bài IELTS listening sau đây nhé!

Dạng bài listening IELTS- summary completion

Script

Pam: Now, what about the computers? I think it might be a good idea to install some new models. They would take up a lot less room and so that would increase the work space for text books and so on.

Jun: That would be great. It is a bit scramped in there at times.

Pam: What about other resources? Do you have a list of things that the students would like to see improved?

Jun: yes, one of the comment that students frequently make is that they find it difficult to find materials that are appropriate for their level, especially reading resources, so I think we need to label them more clearly.

Pam: well that’t easy enough, we can get that organized very quickly. In fact I think we should review all of the study resources as some of them are looking a bit out-of-date.

Jun: definitely. The CD section especially needs to be more current. I think we should get some of the ones that go with our latest course books and also make multiple copies.

Pam: good, now I was also thinking about some different materials that we haven’t got in there at all. What do you think of the idea of introducing some workbooks? If we break them up into separate ages and laminate them, they’d be a great resource. The students could study the main course book in class and then do follow-up practice in the self- access center.

Jun: that sounds good.

Pam: okay, now finally we need to think about how the room is used. I’ll have to talk to the teacher and make sure we can all reach some agreement on a timetable to supervise the center after class. But we also need to think about security, too. Especially if we’re going to invest in some new equipment.

Jun: what about pitting in an alarm?

Pam: good idea. The other thing I’d like to do is talk to our techicians and see whether we could somehow limit the access to email. I really don’t want to see that  resource misused.

Jun: what about if we agree to only use it before and after class?

Pam: yes, that would be fine. Ok, anyway…that’s great for now. We’ll discuss in further when we managed to.

Đáp án

25- reading

26- CD

27- workbooks

28- timetable/schedule

29- alarm

30- email/emails

Chiến lược luyện tập

Rèn luyện thường xuyên: tập trung ôn luyện chỉ một dạng bài sẽ tốt hơn so với làm cả bài test 40 câu. Bằng cách này, bạn có thể phân tích rõ mình sai ở đâu, tại sao lại sai, phần nào cần cải thiện… từ đó có chiến lược ôn tập riêng cho mình.

Thống kê kết quả: sau khi làm bài, hãy check lại kỹ lưỡng mình đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu, và so sánh với các lần tiếp theo để thấy sự tiến bộ của mình.

Sử dụng tài liệu sát nhất với đề thi: tài liệu tiếng Anh học thuật thì vô vàn, nhưng bạn không có đủ thời gian để sử dụng hết tất cả. Vì vậy cách tốt nhất là sử dụng các nguồn liên quan trực tiếp đến bài thi IELTS như bộ sách Cambridge IELTS test từ 5-13, website IELTS SIMON…..

Tham khảo bài viết khác cùng chủ đề:

Tips làm dạng bài IELTS listening: Multiple choice

Tips làm dạng bài IELTS listening: diagram labelling

You may also like

Leave a Comment